Kontaktné údaje

Názov: CAFFÉ TOSTATO * PRAŽENÁ KÁVA 
Obchodné meno: Ing. Radovan Rogožník
Prevádzkáreň: 96001 Zvolen, Hlbiny 610/5
Otvorené v pracovné dni od 10:00 do 16:00

E-mail: caffetostato@prazenakava.sk
Web: www.prazenakava.sk
Tel.: 0948 514848

IČO: 40242731
DIČ: 1032108847
IČ DPH: SK10321088
IBAN: SK0202000000001684607253
ŽR SR 611-4323

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1  
Odbor výkonu dozoru
Tel.: 048 4124969, 048 4151871
FAX: 048 4124693